Thermografie brengt warmteverlies in beeld

Thermografie is een methode waarbij temperatuur in beeld wordt gebracht met een warmtebeeldcamera. Warmtelekken en koudebruggen kunnen zo eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt. Zo controleren we of uw woning of gebouw goed is (na)geïsoleerd en waar eventueel verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Slechte isolatie kan leiden tot schimmelvorming, tochtklachten en vochtproblemen in uw gebouw. 

Ecocert voert onafhankelijke warmtebeeld onderzoeken uit en kan u adviseren om mogelijke problemen op te lossen.