Label C.. doe er wat mee!

Per 1 januari 2023 moeten alle gebouwen in Nederland met een kantoorfunctie voorzien zijn van ten minste energielabel C. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt.  

Verplicht energielabel C voor gebouwen met een kantoorfunctie

Heb je een gebouw met een kantoorfunctie? Dan dient dit gebouw per 1 januari 2023 over minimaal energielabel C te beschikken. Dit betekent een primair fossiel energieverbruik van maximaal 225 kWh per m² per jaar. Heeft het gebouw geen geregistreerd label C of beter? Dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting staat in het bouwbesluit van 2012. 

Waar staan we?

In Nederland zijn er ongeveer 65.000 kantoren die moeten voldoen aan de label C verplichting. Van deze kantoren is inmiddels ongeveer 40% voorzien van label C of beter. Daarnaast heeft 12% label D of slechter. Voor de overige 48% van de labelplichtige kantoren is nog geen label geregistreerd. Naar schatting zou de helft hiervan uitkomen op label C of beter, de andere helft op label D of slechter. 

Wanneer niet?

De verplichting geldt niet wanneer de gebruiksoppervlakte van het kantoorgedeelte kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte, het om een monument gaat of wanneer het gaat om een kantoor dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt. Verder is het interessant om te weten dat wanneer de terugverdientijd van de verbetermaatregelen die nodig zijn om het gebouw naar label C te brengen langer is dan 10 jaar, de maatregelen niet hoeven te worden uitgevoerd en de label C verplichting vervalt.    

Hoe verder?

Check via onze labelchecker of je kantoor is voorzien van een energielabel en zo ja, wat het energielabel is. Heeft je gebouw geen energielabel, neem dan snel contact met ons op om een afspraak te maken om een label op te stellen. Heeft je gebouw wel een energielabel maar geen label C? Kantoren met label D t/m G kunnen soms zonder al te veel bouwkundige ingrepen naar label C worden gebracht. Neem snel contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken.