Energielabel C verplichting voor kantoren in 2023

In 2023 dienen alle kantoren over energielabel C te beschikken!