nieuws

Energielabel C verplichting voor kantoren in 2023

In 2023 dienen alle kantoren over energielabel C te beschikken! 

De maatregel komt bovenop de al bestaande verplichting in de Wet Milieubeheer om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar worden terugverdiend. De verplichting geldt voor alle gebouwen waarvan de gebruiksoppervlakte voor meer dan 50% een kantoorfunctie heeft. Naar verwachting wordt er door de energielabel C verplichting 8 petajoule energiebesparing per jaar gerealiseerd.  Voor de verplichting geldt een ondergrens van 100 m² gebruiksoppervlakte en ook gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten worden (vooralsnog) vrijgesteld. Doordat de sanctie bij...