Minder energie, een beter binnenklimaat en duurzame educatie

De St. Michaelschool is een prachtige school in het centrum van Groningen. CO2 metingen wezen uit dat er de nodige maatregelen getroffen dienden te worden om het binnenklimaat te verbeteren. Daarnaast was de energierekening van de school aanzienlijk. Aan ons werd de mooie uitdaging gesteld om hier een integrale oplossing voor de bedenken.