NTA8800

NTA8800

Per 1 januari 2021 wordt de NTA8800 ingevoerd, dit houdt in dat er één methodiek komt voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw. Indicatoren als de EPC en EI verdwijnen en er wordt overgegaan naar kWh per m². 

NTA8800, veel blijft gelijk maar alles wordt anders...

Per 1 januari 2021 is de NTA8800 van kracht, dit houdt in dat er één methodiek komt voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw. De NTA8800 gaat gelden voor alle typen gebouwen: bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Bekende indicatoren als de EPC, de energie-index en het doe-het-zelf label komen te vervallen. De label klassen lopen van G tot en met A++++ en het gebouwgebonden verbruik wordt straks aangegeven in kWh per m². Energielabels welke zijn geregistreerd voor 1 januari 2021 blijven nog wel 10 jaar geldig vanaf het moment van opname. Ecocert is inmiddels NTA8800 ready! 

Bestaand?

Het energielabel voor bestaande gebouwen is na het moment van opname 10 jaar geldig. Bepaalde gebouwonderdelen worden in de nieuwe methodiek anders beoordeeld waardoor het energielabel in de NTA8800 minder gunstig uit kan vallen. Ook adviezen welke in de oude methodiek zijn opgesteld kunnen straks afwijken. 

Renovatie?

Binnen de NTA8800 worden bepaalde onderdelen anders beoordeeld dan binnen de huidige label methodiek. Dit geldt voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Wanneer u gaat renoveren en duurzaamheidsmaatregelen door gaat voeren is ons advies om de effecten van de maatregelen op basis van de NTA8800 door te laten rekenen. Dit om het energielabel in de nieuwe situatie te kunnen borgen.

Nieuwbouw?

Bij nieuwbouw vervalt per 1 januari 2021 de EPC-berekening, de NTA8800 berekening komt hiervoor in de plaats. Bij een vergunningsaanvraag wordt er een conceptberekening aangeleverd en tijdens de bouw wordt de berekening gecontroleerd en eventueel bijgesteld. Ook kan er aanvullende informatie worden aangeleverd waaronder foto’s en kwaliteitsverklaringen. Na oplevering wordt de berekening nogmaals getoetst en wordt het label geregistreerd.