NTA8800

NTA8800

Per 1 januari 2021 is de NTA8800 ingevoerd, dit houdt in dat er één methodiek is voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw. Indicatoren als de EPC en de EI zijn komen te vervallen en er is overgegaan naar theoretisch verbruik in kWh per m². De bekende energielabel letters blijven bestaan.  

NTA8800, veel blijft gelijk maar alles is anders...

Per 1 januari 2021 is de NTA8800 van kracht, dit houdt in dat er één methodiek is voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw. De NTA8800 geldt voor alle typen gebouwen: bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Bekende indicatoren als de EPC, de energie-index en het doe-het-zelf label zijn komen te vervallen. De labelklassen lopen van G tot en met A++++ en het gebouwgebonden verbruik wordt aangegeven in kWh per m². Energielabels welke zijn geregistreerd voor 1 januari 2021 blijven nog wel 10 jaar geldig vanaf het moment van opname. Ecocert is volledig gecertificeerd voor de NTA8800!

Bestaand?

Het energielabel voor bestaande gebouwen is na het moment van opname 10 jaar geldig. Bepaalde gebouwonderdelen worden in de NTA8800 anders beoordeeld waardoor het energielabel minder gunstig uit kan vallen dan voorheen. Ook adviezen welke in de oude methodiek zijn opgesteld kunnen afwijken in de NTA8800. 

Renovatie?

Binnen de NTA8800 worden bepaalde onderdelen anders beoordeeld dan voorheen. Dit geldt voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Wanneer u gaat renoveren en duurzaamheidsmaatregelen door gaat voeren is ons advies om de effecten van de maatregelen opnieuw door te laten rekenen op basis van de NTA8800. Dit om het energielabel in de nieuwe situatie te kunnen borgen.

Nieuwbouw?

Bij nieuwbouw is de EPC-berekening per 1 januari komen te vervallen. De NTA8800 berekening is hiervoor in de plaats gekomen. Bij een vergunningsaanvraag wordt er een conceptberekening aangeleverd en tijdens de bouw wordt de berekening gecontroleerd en eventueel bijgesteld. Ook kan er aanvullende informatie worden aangeleverd waaronder foto’s en kwaliteitsverklaringen. Na oplevering wordt de berekening nogmaals getoetst en wordt het label definitief geregistreerd.