nieuws

Ecocert stelt energie-index huurwoningen Enschede vast

Voor een grote woningbouwcorporatie zijn we gestart met het bepalen van de energie-index voor een groot aantal huurwoningen in regio Enschede. 

Bij een deel van de woningen zijn inmiddels energiebesparende maatregelen doorgevoerd, een ander deel van de woningen wordt de komende periode intensief verduurzaamd. Zo worden de woningen voorzien van na-isolatie, nieuwe installaties en zonnepanelen. Door deze energiebesparende maatregelen wordt de energie-index aanzienlijk verbeterd en nemen de energielasten voor de huurders met gemiddeld 30% af.